Safety Solutions

I-balksfäste XL

Med två enkla flänsgrepp som tillbehör kan befintliga Tving XL kompletteras för användning på stålbalkar och stålpelare.

Tvingen är marknadens starkaste och snabbaste, öppningen grovjusteras med ett enkelt handgrepp, och dras därefter åt med hjälp av mutterdragare. Åtdragningsskruven har åtkomst från bägge håll vilket gör att man kan välja om stolpinfästningen ska vara på in- eller utsidan, och det är fortfarande lika enkelt att dra åt tvingen. Skyddsräckets placering kan justeras tack vare flänsgreppens justerbara placering på tvingkroppen. Fästet levereras med GuardLite Aktiv Låsning för stumt montage av skyddsräcket.

  • Mönsterskydd

  • Uppfyller EN13374 Klass A

  • Vikt: 8,2 kg


      Installationsguide

Go to top of page